Jadranka Plužarić | ustanova za njegu u kući

O nama
Zdravstvena njega
Fizikalna terapija
Osoblje
klub 60+ gdje život vrijedi više
Korisne stranice
Kontakt

Dodaj u favoritse
Ispiši stranicu
Pošalji stranicu

Mapa weba

Mala slova Velika slova

 


Zdravstvena njega

Zdravstvena njega je djelatnost u sustavu zdravstva koju samostalno obavljaju medicinske sestre u suradnji sa liječnicima i ostalim zdravstvenim djelatnicima.

"Uloga medicinske sestre je pomoć pojedincu, bolesnom ili zdravom, u obavljanju aktivnosti koje doprinose zdravlju ili oporavku (ili mirnoj smrti), a koje bi on obavljao samostalno kada bi imao potrebnu snagu, volju ili znanje. Pomoć treba pružiti na način koji će pridonijeti što bržem postizanju njegove samostalnosti."

Virginia Henderson

Zdravstvena njega u kući:

- je sastavni dio primarne zdravstvene zaštite,

- provode je medicinske sestre sa položenim stručnim ispitom, u suradnji i pod stručnim nadzorom izabranog liječnika i patronažne sestre,

- usluge zdravstvene njege u kući uključuju sve postupke koje je medicinska sestra ovlaštena provoditi samostalno ili po nalogu izabranog liječnika.

Zdravstvenu njegu u kući moguće je ostvariti:

1. na teret HZZO-a
Osigurana osoba ostvaruje pravo na zdravstvenu njegu u kući na osnovi stanja i na način utvrđen Pravilnikom HZZO-a.

2. Privatnim plaćanjem
U besplatnoj prvoj posjeti bolesniku u njegovom domu, medicinska sestra, u suradnji sa bolesnikom i njegovom obitelji, procjenjuje potrebe bolesnika za zdravstvenom njegom, predlaže opseg i vrstu usluga, te ovisno o tome dogovara cijenu i način plaćanja.